Zlatá stopa ve 4. vydání
Zlatá stopa 23.10.2013, 21:35 - Šestnáct autorizovaných interview z let 1990–2013: Antonín Tučapský, Josef Brauchbar, Gustav Brom, Jaromír Hnilička, Josef ("Jožka") Hajda, Boris Krajný, Felix Slováček, Josef A. Zentrich, František Kožík, František Sysel, Jaromír Tomeček, Karel Kryl, Jaroslav Pospíšil, Miloš Macourek, Stanislav Kratochvíl, Karel Kachyňa. Společným "jmenovatelem" je to, že všichni působili či působí v Kroměříži, někteří méně, někteří více. Podstatné však je, že svým významem všichni daleko převýšili rámec ČR. Interview s Karlem Krylem je jedním z nejdelších a bylo pořízeno jako jedno z prvních.
 
Adresa pro objednání: Jiří Mrva, Moravská 51, 767 01 Kroměříž, mail: jiri.mrv@gmail.com
Pro členy Klubu Karla Kryla je cena 200,- Kč + 39,- Kč poštovné, pro ostatní zájemce je cena 260,- Kč + poštovné za dobírku
12. dubna 1944
Kryl 12.04.2013, 18:20 - Karel Kryl byl nebezpečně inteligentní frajer. Takže tu pochopitelně obdržel patřičně vysoustruženou "psí hlavu" a stal se terčem pro vstřícně předposrané novodobé svazáky všech barev příslušnosti k davu. Protikrylovská antikampaň s tichou podporou veřejnosti skončila až jeho smrtí. Jsme přece v Čechách.
 
V. Klimt

Zádušní mše za Františka Cuce
22.04.2012, 12:10 - V sobotu 19. května 2012 od 18 hodin se bude v kostele sv. Markéty v pražském Břevnově konat zádušní mše za dlouholetého člena Klubu Karla Kryla Františka Cuce, který zemřel v prosinci 2011.
Předtím, v 17 hodin proběhne krátké setkání u hrobu Karla Kryla.

Výstava fotografií Karla Kryla přesunuta do Uh. Hradiště
22.04.2012, 12:10 - Obnovenou premiéru výstavy fotografií Karla Kryla a s ním souvisejících materiálů můžete nyní shlédnout v Uherském Hradišti. Výstavu v Knihovně Bedřicha Beneše Buchlovana připravily Jarka Otavová - Szabóová a Ester Benešová.
 
Propagační leták naleznete zde
Výstava probíhá od 10. dubna do 2. května 2012

Písně Karla Kryla v novém podání
22.04.2012, 12:10 - 'Salome - pásmo písní Karla Kryla pro zpěv, harfu, klarinet a kytaru' je názvem nového projektu mladých umělců, absolventů Konzervatoře Jaroslava Ježka. První koncert projektu se uskuteční 12. 6. 2012 od 19: 30 hod. v novém koncertním sále Pražské konzervatoře (Na Rejdišti 1, Praha 1). Na koncertu zazní 20 písní Karla Kryla. Všichni jsou srdečně zváni.

Karel Kryl pohledem Karla Moudrého
Moudrý 21.11.2010, 14:35 - Nakladatelství Práh v těchto dnech vydalo útlou knihu z pera nedávno zesnulého Karla Moudrého. Autor odešel roku 1984 do Německa a stal se redaktorem Rádia Svobodná Evropa. Pro Karla Kryla to byl jeden z nejbližších spojenců v poslední fázi jeho působení v RFE.
Knihou prolínají útržky situací, které Moudrý s Krylem prožil. Další útržky se váží k redaktorům Svobodné Evropy. Bohužel téměř vždy, kdy Moudrý zabrousí k jednotlivým tématům či osobám, zůstane jen u náčrtu. Karel Moudrý sám evidentně neměl dost potřeby popisované věci rozvádět. K tomu by nejspíše potřeboval důsledného tazatele, který by s ním postupoval formou rozhovorů.
Přesto stojí zato pro lidi zajímající se o Svobodnou Evropu a Karla Kryla, si knížku přečíst. Nejpodstatnější je v pasážích popisujících konkrétní situace. Například jeho posledního setkání s Krylem, kdy Kryl Moudrému jako starému kamarádovi nabídl pomoc. Zajímavé zmínky lze nalézt i o Josefu Jedličkovi či Karlu Jezdinském, redaktorech RFE. Nejen tito pánové jsou díky českým komunistům tiše zapomenuti, ačkoli se jednalo o jedny z nejschopnějších a nejlepších lidí, které jsme měli. Na jejich zapomenutí se pak podepsala i zdejší politika a zejména její náhled na náš exil po roce 1989.
V knize Karla Moudrého je několik faktických chyb. Festival ve Wroclawi se nekonal v říjnu, ale v listopadu 1989, na fotografii Karla Kryla u hrobu Slávy Volného, dalšího redaktora RFE, není Marlen Krylová, ale tehdejší partnerka Karla Moudrého Dáša, jak ostatně vyplývá z textu knihy. Dvě fotografie se stejné série jsou jednou správně datovány 11/1989 jednou chybně 12/1989. Fotografie KK a dalších redaktorů RFE není z let 1983 nebo 1984 ale z roku 1989. Knížka rovněž rozvádí nepravdivou fámu o vydávání vstupenek na Krylův pohřeb. Chyby jdou nicméně na vrub nakladatelství a nikoli autora, který již neměl možnost knížku zredigovat.
 
210x160 mm, 102 str., obr.
 
Knížku si můžete objednat zde

K. G. o Antichartě a Krylovi
03.07.2010, 10:40 - V pořadu České televize Hyde Park byl Gott Karel dotázán i na jeho názor na zpívání s K. Krylem v prosinci 1989. Jeho drtivou sebereflexi cca v čase 21:35 můžete shlédnout na CT.cz
Ti, kdo si projdou celý pořad, mají možnost zachytit i podobně svérázné názory na Chartu a Antichartu.

Příběh Karla Kryla v rozšířeném vydání
Akorát že mi zabili tátu (Příběh Karla Kryla) 13.03.2010, 16:45 - V nakladatelství Galén vychází 15.3.2010 třetí (rozšířené a doplněné) vydání životopisné knihy Akorát že mi zabili tátu.
Kniha je ve větším formátu, takže fotografiím (včetně 25 novým) se dostává většího prostoru. Množství fotografií je tištěno plnobarevně. Text je rozšířen o řadu nových faktů a svědectví, včetně doplňků bibliografie a diskografie.
 
155x190 mm, 384 str., 152 obr.
 
Stručný seznam změn si můžete přečíst zde.
Další informace jsou zde.
 
Knihu si můžete objednat:
na odborneknihy.cz
pro Slovensko na martinus.sk